ĐINH XUÂN QUYỀN
 • ĐINH XUÂN QUYỀN
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0989444046
 • NGÀY SINH:11/12/1960;NƠI SINH: Diễn Châu - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:4/9/1982
Đinh Thị Sen
 • Đinh Thị Sen
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công Đoàn
 • 0941332678
 • NGÀY SINH:12/5/1978;NƠI SINH:Hà Quảng - Cao Bằng;NĂM VÀO NGÀNH:1/10/2001
Lê Anh Tuấn
 • Lê Anh Tuấn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0984808007
 • NGÀY SINH:22/12/1979;NƠI SINH:Phúc Thọ - Nghi Lộc - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:10/9/2003
Nguyễn Thị Ái Vi
 • Nguyễn Thị Ái Vi
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0906423126
 • NGÀY SINH : 02/07/1979 NƠI SINH : Tràng Định - Lạng Sơn NĂM TUYỂN DỤNG : 06/09/2001