Lê Thị Thanh Thuỷ
 • Lê Thị Thanh Thuỷ
 • Tổ Sử - GDCD
 • GV
 • 0985355769
 • NGÀY SINH:14/10/1987;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:15/8/2011
Bùi Đăng Nghĩa
 • Bùi Đăng Nghĩa
 • Tổ Sử - GDCD
 • GV
 • 0976428458
 • NGÀY SINH:20/10/1980;NƠI SINH:Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/4/2004
Nguyễn Chính Bình
 • Nguyễn Chính Bình
 • Tổ Sử - GDCD
 • GV
 • NGÀY SINH:15/3/1979;NƠI SINH:Thạc Lĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:21/12/2006
Đoàn Thị Tâm
 • Đoàn Thị Tâm
 • Tổ Sử - GDCD
 • GV
 • 0905489856
 • NGÀY SINH:31/10/1980;NƠI SINH:Quảng Xương - Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:15/11/2005
Chu Thị Thuý
 • Chu Thị Thuý
 • Tổ Sử - GDCD
 • GV
 • 01683489469
 • NGÀY SINH:1/1/1987;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2012