Phạm Thị Kim Phúc
 • Phạm Thị Kim Phúc
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0985394787
 • NGÀY SINH:12/10/1982;NƠI SINH:Quảng Ngãi;NĂM VÀO NGÀNH:16/4/2007
ĐINH XUÂN QUYỀN
 • ĐINH XUÂN QUYỀN
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng
 • 0989444046
 • NGÀY SINH:11/12/1960;NƠI SINH: Diễn Châu - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:4/9/1982
Đinh Thị Sen
 • Đinh Thị Sen
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công Đoàn
 • 0941332678
 • NGÀY SINH:12/5/1978;NƠI SINH:Hà Quảng - Cao Bằng;NĂM VÀO NGÀNH:1/10/2001
Lê Anh Tuấn
 • Lê Anh Tuấn
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0984808007
 • NGÀY SINH:22/12/1979;NƠI SINH:Phúc Thọ - Nghi Lộc - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:10/9/2003
Nguyễn Thị Ái Vi
 • Nguyễn Thị Ái Vi
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0906423126
 • NGÀY SINH : 02/07/1979 NƠI SINH : Tràng Định - Lạng Sơn NĂM TUYỂN DỤNG : 06/09/2001
Nguyễn Văn Phước
 • Nguyễn Văn Phước
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0905226008
 • NGÀY SINH:1/1/1980;NƠI SINH:Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005
Lê Hữu Hiếu
 • Lê Hữu Hiếu
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0987248602
 • NGÀY SINH:15/11/1982;NƠI SINH:Thọ Xuân - Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:1/3/2009
Nguyễn Thị Thương
 • Nguyễn Thị Thương
 • Chi Bộ Đảng
 • Y tế
 • 0966386339
 • NGÀY SINH:9/12/1989, NƠI SINH:Thanh Hoá
Dương Đại Thể
 • Dương Đại Thể
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0989251466
 • NGÀY SINH:20/3/1982;NƠI SINH:Ninh Thắng - Hoa Lư - Ninh Bình;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005
Nguyễn Thị Vân Anh
 • Nguyễn Thị Vân Anh
 • Chi Bộ Đảng
 • TQ-VT
 • 0948107468
 • NGÀY SINH:25/10/1981;NƠI SINH:Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:15/8/2011
Mai Văn Sỹ
 • Mai Văn Sỹ
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0935847669
 • NGÀY SINH:15/3/1979;NƠI SINH:An Bằng - Quỳnh Phụ - Thái Bình;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005
Chu Thị Thuý
 • Chu Thị Thuý
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 01683489469
 • NGÀY SINH:1/1/1987;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2012
Vũ Thị Hà
 • Vũ Thị Hà
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0986485744
 • NGÀY SINH:1/7/1982;NƠI SINH:Kim Sơn - Ninh Bình;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005
Nguyễn Văn Cường
 • Nguyễn Văn Cường
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0977890876
 • NGÀY SINH:5/2/1987;NƠI SINH:Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:12/8/2011
Đoàn Thị Tâm
 • Đoàn Thị Tâm
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0905489856
 • NGÀY SINH:31/10/1980;NƠI SINH:Quảng Xương - Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:15/11/2005
Lê Thị Thanh Thuỷ
 • Lê Thị Thanh Thuỷ
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0985355769
 • NGÀY SINH:14/10/1987;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:15/8/2011
Lý Thị Huyền
 • Lý Thị Huyền
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0982012085
 • NGÀY SINH:1/5/1986;NƠI SINH:Cao Bằng;NĂM VÀO NGÀNH:9/10/2010
Bùi Đăng Nghĩa
 • Bùi Đăng Nghĩa
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0976428458
 • NGÀY SINH:20/10/1980;NƠI SINH:Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/4/2004
Nguyễn Tiến Dũng
 • Nguyễn Tiến Dũng
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0972643986
 • NGÀY SINH:1/7/1986;NƠI SINH:Đô Lương - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2009
 • Lâm Thị Tùng
 • Chi Bộ Đảng
 • GV
 • 0902903866
 • NGÀY SINH:20/12/1979;NƠI SINH:Mỷ Châu - Phù Mỹ - Bình Định;NĂM VÀO NGÀNH:8/11/2005