PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC: 2017-2018

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC: 2017-2018

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HCM

Lượt xem:

[...]
FILE NHẬP THÔNG TIN HS THI LẠI VÀ DSHS THI LẠI 2017-2018

FILE NHẬP THÔNG TIN HS THI LẠI VÀ DSHS THI LẠI 2017-2018

Lượt xem:

GVCN TẢI VỀ, THAM KHẢO DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI NHỮNG HỌC SINH THI LẠI, GVCN CẦN NHẬP ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ NĂM CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ ĐÁNH DẤU X VÀO MÔN CẦN THI LẠI. 13. THI LAI 2018 [...]
DANH SÁCH BD QPAN ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2018

DANH SÁCH BD QPAN ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2018

Lượt xem:

[...]
MẪU FILE EXCEL NHẬP THÔNG TIN CBQL-GV-NV

MẪU FILE EXCEL NHẬP THÔNG TIN CBQL-GV-NV

Lượt xem:

CB-GV-NV tải file mẫu excel về, nhập theo hướng dẫn, sau đó lưu với tên hovaten.xls. rồi gửi mail về thầy Cường (cuonghoa.nguyendu@gmail.com) [...]
TẬP SAN – TỔ NGỮ VĂN

TẬP SAN – TỔ NGỮ VĂN

Lượt xem:

[...]
MẪU THÔNG TIN CBQL-GV-NV VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU THÔNG TIN

MẪU THÔNG TIN CBQL-GV-NV VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU THÔNG TIN

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU CHO LỚP ÔN TẬP HS YẾU

THỜI KHÓA BIỂU CHO LỚP ÔN TẬP HS YẾU

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »