MẪU FILE EXCEL NHẬP THÔNG TIN CBQL-GV-NV

Lượt xem:

Đọc bài viết

CB-GV-NV tải file mẫu excel về, nhập theo hướng dẫn, sau đó lưu với tên hovaten.xls. rồi gửi mail về thầy Cường (cuonghoa.nguyendu@gmail.com)