TKB SỐ 8 ( TỪ 12.03.2018)

Lượt xem:

Đọc bài viết

GV SOẠN : NGUYỄN VĂN CƯỜNG

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12.03.2018

Do Thời khóa biểu này có sự thay đổi lớn về lịch học của các lớp 12, dẫn đến lịch dạy của một số thầy cô không được gọn và đẹp như mong muốn, mong quý thầy cô thông cảm.

Quý thầy cô có thể xem lịch dạy của mình, và nghiên cứu nếu sắp xếp đổi lịch được cho GV khác để lịch dạy được gọn hơn vui lòng sửa vào TKB đã dán trước phòng HĐ bằng mực đỏ, thầy Cường sẽ chỉnh sửa lại theo quý thầy cô và báo về cho BGH trong thứ ngày thứ 2  ( 12.03.2018)