(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC 10 KÌ 1

(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC 10 KÌ 1

Lượt xem:

[...]
Phần mềm trộn đề trắc nghiệm McMIX-Pro v2018

Phần mềm trộn đề trắc nghiệm McMIX-Pro v2018

Lượt xem:

McMIX là phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm đã được tin dùng qua nhiều năm, là phần mềm tặng miễn phí cho mọi giáo viên và người dùng. McMIX cho phép giáo viên tạo ra các đề thi khác nhau từ một bộ câu hỏi bằng cách xáo trộn thứ tự các câu hỏi và đáp án. Đặc biệt McMIX cho phép người dùng soạn sẵn đề thi [...]
(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 MÔN VĂN 11 HỌC KÌ 1

(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 MÔN VĂN 11 HỌC KÌ 1

Lượt xem:

[...]
(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  SỐ 1 MÔN GDCD 12 HỌC KÌ 1

(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 MÔN GDCD 12 HỌC KÌ 1

Lượt xem:

[...]
(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  SỐ 1 MÔN GDCD 10 HỌC KÌ 1

(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 MÔN GDCD 10 HỌC KÌ 1

Lượt xem:

[...]
(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  SỐ 1 MÔN ANH VĂN 10,11,12 HỌC KÌ 1

(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 MÔN ANH VĂN 10,11,12 HỌC KÌ 1

Lượt xem:

DE KIEM TRA LAN 1 (3 KHOI- 2018) [...]
(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  SỐ 3 MÔN VĂN 10 HỌC KÌ 1

(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 MÔN VĂN 10 HỌC KÌ 1

Lượt xem:

[...]
(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  SỐ 3 MÔN VĂN 12 HỌC KÌ 1

(2018-2019) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 MÔN VĂN 12 HỌC KÌ 1

Lượt xem:

[...]
(2017-2018) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LÝ 12 HỌC KÌ 2

(2017-2018) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LÝ 12 HỌC KÌ 2

Lượt xem:

KIEM TRA 45 PHUT [...]
Trang 3 / 6«12345 » ...Cuối »