Chúc mừng Sinh nhật Đoàn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chúc mừng

ngày 26/3, chúc cho tuổi trẻ của chúng ta có nhiều thắng lợi và thành công mới để đóng góp xây dựng đất nước ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Ngày 26/3 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã nhiều lần thay đổi tên gọi:

* Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

* Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

* Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

* Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

* Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

* Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

* Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Nhân dịp chào mừng ngày sinh nhật Đoàn, sáng ngày 26.3.2022 đoàn thanh niên trường THPT Nguyễn Du đã tiến hành lễ kết nạp cho hơn 200 thanh niên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS HCM Trường THPT Nguyễn Du.